Convocatòries d'ajuts

CONVOCATÒRIES 2023 DE LA INICIATIVA CATALANA
PER A L’EARTH BIOGENOME PROJECT (CBP)

CONVOCATÒRIES 2023 DE LA INICIATIVA CATALANA
PER A L’EARTH BIOGENOME PROJECT (CBP)

maig 30, 2023 | Convocatòries d'ajuts

Introducció
El coneixement de la biodiversitat de la Terra és del tot necessari per tal de poder controlar i mantenir els recursos d’una manera responsable, i representa un dels reptes científics i socials més importants d’aquest mil·lenni. L’Earth Biogenome Project (EBP), organitzat com una xarxa internacional de xarxes, té com a objectiu seqüenciar i caracteritzar els genomes de totes les espècies eucariotes. Aquest projecte constituirà una nova base per a impulsar solucions basades en la biologia amb la finalitat de preservar la biodiversitat i mantenir els
recursos necessaris per a la humanitat.


La Iniciativa Catalana per a l’Earth Biogenome Project (CBP), liderada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, contribueix a aquest esforç global amb l’elaboració d’un catàleg detallat del genoma de les espècies eucariotes que es troben dins l’àmbit geogràfic d’influència de l’IEC.


Un cop finalitzada la fase pilot, l’IEC obre ara dues convocatòries d’activitats de recerca dins el projecte CBP, que s’hauran de realitzar durant l’any 2023, i dedicades a:


A. Establir els recursos i les metodologies adequats per a l’extracció de DNA d’alt pes molecular; seqüenciar i dipositar els resultats al biobanc, i analitzar i gestionar les dades obtingudes. Finançament disponible inicial: 175.000 €.


B. Organitzar la recollida de mostres d’espècies d’interès. Finançament disponible inicial:
60.000 €.


Les bases generals i específiques d’aquesta convocatòria han estat aprovades pel Consell Permanent de l’IEC (25 de maig de 2023).

Consulteu les bases en aquest enllaç.

RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA 2023 D’AJUTS PER A LA RECERCA EN BIOGENOMA (GENOMA DE LA DIVERSITAT)