Espècies

Avui dia, es coneix aproximadament 2 milions d’espècies eucariotes a la Terra, tot i que s’estima que en podrien existir fins a 14 milions. Als territoris catalans s’hi concentra una rica biodiversitat, que inclou més de 40.000 espècies.

Des de la CBP, volem contribuir a seqüenciar i catalogar les espècies eucariotes autòctones de la zona. Com a part d’una fase pilot, la CBP va llançar una convocatòria per a projectes a l’estiu del 2020 i es va concedir finançament específic per a seqüenciar vuit espècies. 

Gràcies al finançament addicional i propi del grups de recerca, actualment s’està seqüenciant un total de 42 espècies sota el paraigua de la CBP.

La figura recull la posició filogenètica de l’espècie, la mida del genoma quan es coneix, les tecnologies emprades per a la seqüenciació i la justificació darrere de la selecció de les espècies. Figura realitzada per Oriane Hidalgo i Mercè Rocadembosch.