Dendrodoris n. sp.
Interès
Holotip d’una nova espècie de nudibranqui. Té un interès evolutiu degut a que serà el primer genoma de nudibranqui seqüenciat. Té interès etnobotànic degut a la seva habilitat de produir metabòlits secundaris tòxics.
Distribució i origen de la mostra
Mediterrani occidental i Atlàntic oriental. La mostra prové de la localitat de Cubelles, localitat tipus.
Investigador principal
Carles Galià-Camps. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (IRBio-UB).
Carola Greve. LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics (LOEWE-TBG), Frankfurt am Main, Germany.
Finançament
LOEWE Translational Biodiversity Genomics (LOEWE-TBG)
Enllaços
https://www.ub.edu/portal/web/dp-genmicrostat/genetica-evolutiva
https://tbg.senckenberg.de/
Fotografia
Carles Galià-Camps