Iniciativa Catalana per a

l’Earth BioGenome Project
(CBP)

Iniciativa Catalana per a

l’Earth BioGenome Project
(CBP)

Iniciativa Catalana per a

l’Earth BioGenome Project
(CBP)

Iniciativa Catalana per a

l’Earth BioGenome Project
(CBP)

La CBP té per objectiu la producció d’un catàleg detallat del genoma de les espècies eucariotes dels territoris de parla catalana i contribuir als esforços globals per caracteritzar la biodiversitat genòmica del planeta.

Aquesta informació contribuirà a:

Conèixer millor la biodiversitat del nostre territori i aportar eines que ens ajudin en polítiques de conservació, protecció i restauració.

Catalogar noves espècies de l’entorn proper i generar coneixement sobre la biologia i l’evolució.

Entendre millor els efectes del canvi climàtic, administrar els recursos naturals de manera més sostenible i crear nous beneficis per a la societat i per al benestar humà.

Impulsar una agricultura, una ramaderia i una pesca més sostenibles i eficients, i recuperar espècies tradicionalment utilitzades en aquest sector.

Fomentar la innovació i el descobriment de noves aplicacions en la indústria, en àmbits tan diversos com la farmàcia, l'alimentació, la cosmètica, la biotecnologia o l'energia, entre molts altres.

Contribuir a la transferència de coneixement i la ciència ciutadana, promovent la conscienciació amb el patrimoni natural del nostre entorn.

Catàleg del genoma

 

Recollida, extracció, assemblatge, anàlisi i aplicacions.

Per tal d’obtenir un catàleg detallat del genoma, el projecte consisteix a:

1.- Recollir, classificar, catalogar i emmagatzemar en biobancs les mostres.

2.- Extraure el DNA de la mostra i seqüenciar-lo.

3.- Assemblar i anotar el genoma, i dipositar-lo en bases de dades de repositori públic.

4.- Analitzar el genoma.

5.- Utilitzar la informació resultant en àmbits molt diversos.

Biodiversitat al territori

 

L’àmplia diversitat climàtica, topogràfica i geològica dels territoris catalans ha fet que s’hi concentri una rica biodiversitat. Des dels cims pirinencs de més de 3.000 metres d’altitud fins a les costes, les illes mediterrànies i la mar que les envolta, passant pels boscos atlàntics i per ambients subàrids, la diversitat de formes de vida hi adquireix un dels seus màxims exponents.

No en va, la zona mediterrània ha estat considerada un dels centres de biodiversitat a escala planetària. Per a molts grups d’organismes, en aquest territori es troben entre el 30 % i el 50 % de les espècies presents a tot Europa. 

Descarrega’t més informació sobre el projecte

Organismes impulsors

Organismes col·laboradors