Sensonator valentiensis
Interès
Espècie endèmica, única representant de la família, amb afinitats evolutives sense resoldre.
Distribució i origen de la mostra
Província de València, aigües subterrànies de Cullera.
Investigador Principal
Ferran Palero, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva – Universitat de València (ICBIBE - UVEG).
Finançament
Catalan Biogenome Project (CBP) i Generalitat Valenciana (CIDEGENT 2019/028).
Enllaços
https://sway.office.com/Ydqv7P0NTfbttZpO
Fotografia
Ferran Palero