Calotriton arnoldi
Interès
Endemisme català. Espècie llistada com a Perill Crític per la UICN. És l'amfibi més amenaçat d'Europa.
Distribució i origen de la mostra
Restringit a una àrea molt petita dins del Parc Natural del Montseny (Catalunya).
Investigador principal
Tomas Marques-Bonet. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Salvador Carranza. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Finançament
Howard Hughes Medical Institute (HHMI) i Oxford Nanopore Technologies (ONT).
Enllaços
https://www.ibe.upf-csic.es/es/entry/-/-/23103/adscripcion/tom%C3%A0s-marqu%C3%A8s
https://www.ibe.upf-csic.es/entry/-/-/62748/adscripcion/salvador-carranza
Fotografia
Benny Trapp