Cyclops abyssorum
Interès
Espècie típica d’estanys d’alta muntanya o àrtics amb una ràpida expansió suposadament postglacial, però amb particularitats interessants al genoma.
Distribució i origen de la mostra
Pan-europea, als Països catalans es troba als Pirineus. Mostra dels estanys dels Pirineus.
Investigador principal
Marc Ventura. Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
Finançament
Projectes d’àmbit estatal (FUNBIO i BIOOCULT).
Enllaços
https://www.ceab.csic.es/personal/marc-ventura-oller/
Fotografia
Toni Llobet