Dysdera catalonica
Interès
Endemisme català, espècie model per a l’estudi de l’especiació, l’evolució del cariotip i l’especialització tròfica.
Distribució i origen de la mostra
Meitat nord de Catalunya (incloent-hi Catalunya nord) i Montseny.
Investigador principal
Miquel Arnedo. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, i Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (UB-IRBio).
Julio Rozas. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, i Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (UB-IRBio).
Alex Sanchez Gracia. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, i Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (UB-IRBio).
Finançament
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2019-105794GB-I00, PID2019-103947GB-C21) AGAUR (2017SGR83, 2017SGR1287).
Enllaços
https://webgrec.ub.edu/webpages/000011/cas/marnedo.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000011/cat/elsanchez.ub.edu.html
https://webgrec.ub.edu/webpages/000011/cat/jrozas.ub.edu.html
Fotografia
Marc Domènech