Vipera latastei
Interès
Serp verinosa.
Distribució i origen de la mostra
Espanya i nord d'Àfrica.
Investigador principal
Tomas Marques-Bonet. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Salvador Carranza. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Finançament
Howard Hughes Medical Institute (HHMI).
Enllaços
https://www.ibe.upf-csic.es/es/entry/-/-/23103/adscripcion/tom%C3%A0s-marqu%C3%A8s
https://www.ibe.upf-csic.es/es/entry/-/-/62748/adscripcion/salvador-carranza
Fotografia
Tomas Marques-Bonet