Norana najaformis
Interès
Espècie endèmica, enginyera de l'ecosistema i amb capacitat de preadaptació a ambients xèrics (estivació).
Distribució i origen de la mostra
Muntanyes d’Ordal (Barcelona), endèmic de la zona.
Investigador principal
Rosa Fernández, Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Finançament
Catalan Biogenome Project (CBP).
Enllaços
https://www.metazomics.com/research; https://vimeo.com/507837342
Fotografia
Rosa Fernández