Dugesia subtentaculata
Interès
Distribució molt limitada. Presenta fissiparitat alternant amb sexualitat, per la qual cosa és un interessant model de l’evolució i les conseqüencies de l’asexualitat. Es coneix bé les seves espècies germanes.
Distribució i origen de la mostra
Península Ibèrica majoritàriament, algunes poblacions a Àfrica del Nord i al sud de França La mostra procedeix d’una localitat situada a l’Algarve (Portugal).
Investigador principal
Marta Riutort. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (IRBio-UB).
Finançament
Plan Nacional I+D+i (PGC2018-093924-B-100).
Enllaços
http://www.ub.edu/geisan/
Fotografia
Laia Leria