Helleia helle
Interès
Catalogada com a vulnerable per la UICN a nivel Europeu.
Distribució i origen de la mostra
Distribució boreo-montana, en poblacions relativament aïllades al sud i centre Europa. Aiguamolls amb la planta Poligonum bistorta. Andorra.
Investigador Principal
Manel Niell (Andorra Recerca + Innovació)
Finançament
ERGA
Enllaços
https://www.ari.ad/projectes/bmsand
https://www.ari.ad/projectes/erga-andorra
font AR+I