Singekia montserratensis
Interès
Un flagel·lat apusomonad d’aigua dolça. Representa una espècie nova per a la ciència i fins ara no trobada en cap altre lloc. Important per la seva posició filogenètica a l’arbre de la vida, proper a l’arrel dels opistokonts.
Distribució i origen de la mostra
Aïllat a un rierol prop de la muntanya de Montserrat, província de Barcelona. Fins ara no es troba en cap altre lloc.
Investigador principal
Toni Gabaldón. Barcelona Supercomputing Center (BSC) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB).
Finançament
Catalan Biogenome Project (CBP), European Research Council (ERC), Beautriu de Pinós.
Enllaços
https://www.bsc.es/gabaldon-toni
Fotografia
Guifré Torruella i Luis Galindo