Diplodus puntazzo
Interès
Espècie d’interès per aqüicultura, espècie d’interès ecològic per la seva especialització tròfica, interès evolutiu per a resoldre el grup polifilètic dels espàrids.
Distribució i origen de la mostra
Mediterrani i Atlàntic oriental. La mostra prové de la localitat de Blanes.
Investigador principal
Carlos Carreras. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (IRBio-UB)
Finançament
Catalan Biogenome Project (CBP), Biodiversidad marina y genómica: de las poblaciones a las comunidades (PopCOmics) CTM2017-88080-C2-2-R.
Enllaços
https://www.ub.edu/portal/web/dp-genmicrostat/genetica-evolutiva
Fotografia
Enrique Ballesteros