Neophron percnopterus
Interès
Espècie en perill d'extinció.
Distribució i origen de la mostra
Europa del sud, Orient mitjà, Àsia del sud i Àfrica central.
Investigador principal
Tomas Marques-Bonet. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Finançament
Howard Hughes Medical Institute (HHMI).
Enllaços
https://www.ibe.upf-csic.es/es/entry/-/-/23103/adscripcion/tom%C3%A0s-marqu%C3%A8s
Fotografia
Tomas Marques-Bonet.