Puffinus mauretanicus
Interès
Es tracta d’un ocell endèmic de les illes Balears i actualment l’espècie d’ocell més amenaçada de tot Europa.
Distribució i origen de la mostra
Illes Balears
Investigador Principal
Julio Rozas
Marta Riutort
Finançament
Propi
Enllaços
http://www.ub.edu/molevol/julio/
Fotografia