Gypaetus barbatus
Interès
Espècie vulnerable i icònica.
Distribució i origen de la mostra
Europa del sud, Àsia del sud i Àfrica de l'est.
Investigador principal
Tomas Marques-Bonet. Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
Finançament
Zoo de Barcelona i Howard Hughes Medical Institute (HHMI).
Enllaços
https://www.ibe.upf-csic.es/es/entry/-/-/23103/adscripcion/tom%C3%A0s-marqu%C3%A8s
Fotografia
Tomas Marques-Bonet