Belisarius xambeui
Interès
Endemisme català, espècie rara i vulnerable, adaptacions a la vida troglòfila, posició filogenètica incerta, distribució biogeogràfica relicta.
Distribució i origen de la mostra
Pirineu i pre-pirineu Català. La Garrotxa.
Investigador principal
Miquel Arnedo, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals.
Julio Rozas. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (IRBio-UB).
Alex Sanchez Gracia. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona (IRBio-UB).
Finançament
Catalan Biogenome Project (CBP), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2019-105794GB-I00) i AGAUR (2017SGR83).
Enllaços
http://www.ub.edu/irbio/
Fotografia
Marc Domènech