Esdeveniments

Curs Avançat de Filogenòmica i Genòmica de Poblacions: Inferència i Aplicacions

Curs Avançat de Filogenòmica i Genòmica de Poblacions: Inferència i Aplicacions

febr. 6, 2022 | Esdeveniments

Data: 4-15 de juliol de 2022

Lloc: Barcelona

Organitzadors i patrocinadors: Universitat de Barcelona, Institut de Recerca de la Biodiversitat, Zoological Systematics and Evolution, Evolutionary Genomics & Bioinformatics, Genomics of Adaptation Network

El curs és íntegrament en anglès i està dirigit a investigadors de grau i postgrau que necessiten aprendre a manejar dades de seqüenciació d’alt rendiment (high-throughput sequencing, HTS) per inferir l’historial de poblacions, relacions filogenètiques, estimar temps de divergència o moltes altres aplicacions de mètodes evolutius basats en arbres.

Des de fa 17 anys, la Universitat de Barcelona és pionera a Espanya en la formació de metodologies per a l’anàlisi de dades en biologia evolutiva. Des del 2003, el renombrat curs sobre ‘Filogènies i genealogies de l’ADN’ organitzat per Julio Rozas i Marta Riutort ha servit com a catalitzador per al desenvolupament professional de més de 400 biòlegs evolutius, des d’estudiants de mestratge fins a líders de grup. Amb l’adveniment de la seqüenciació d’alt rendiment, les metodologies per a l’estudi de l’evolució s’han desplaçat cap a una complexitat analítica més forta lligada a la magnitud del big data que necessàriament s’ha d’acomodar als programes d’ensenyament d’última generació. El 2019, el curs es va sotmetre a una important renovació per adaptar-ne el contingut a l’ús de dades de seqüenciació d’alt rendiment. A més, el curs actualitzat ara s’ofereix en anglès, per arribar i atreure més participants internacionals. El curs té com a objectiu proporcionar una formació exhaustiva i rigorosa sobre l’ús de mètodes filogenètics i coalescents per inferir mecanismes evolutius i història a nivell d’interespècies i d’intraespècies utilitzant dades de seqüenciació d’alt rendiment. El curs cobrirà els principals mètodes d’inferència filogenètica, datació molecular, delimitació d’espècies i metodologies basades en la teoria de la coalescència per inferir la història demogràfica i determinar l’impacte de la selecció natural I l’adaptació. Es posarà especial èmfasi a desenvolupar experiència pràctica en l’ús del programari d’última generació i explicar a través de casos pràctics les aplicacions actuals i futures dels mètodes filogenètics.

PROGRAMA

I. Introducció

 • Marc conceptual (teoria).
 • Una introducció a la bioinformàtica (pràctica).
 • Seqüenciació de dades d’alt rendiment: presentació dels diferents tipus de dades i identificació de les més adequades per a cada projecte de recerca (seminari).
 • Formats de dades (fastq, nexus, phylip, BAM, SAM, mpilleup, VCF, etc.) (pràctic).
 • Sanejament: filtratge de lectures de baixa qualitat i baixa complexitat, extracció de l’adaptador i verificació de contaminació (pràctica).
 • Assemblatge, mapeig, alineació, inferència ortològica (teoria i pràctica).

II. Filogenòmica: reconstrucció de l’arbre d’espècies.

 • Models devolució de ADN i proteïnes (teoria).
 • Selecció de models i esquema de partició (pràctic).
 • Mètodes d’inferència filogenètica (I): Parsimònia (teoria i pràctica).
 • Mètodes d’inferència filogenètica (II): Màxima versemblança (teoria i pràctica).
 • Mètodes d’inferència filogenètica (III): Inferència bayesiana (teoria i pràctica).
 • Anàlisi de sensibilitat: prova de la robustesa de la filogènia (teoria i pràctica).

III. Genòmica de poblacions (I): Variació neutra.

 • La teoria coalescent. Genealogies de gens i configuració de mostres.
 • Quantificació de la variació genètica neutral al llarg del genoma. Paràmetres de genètica de poblacions i proves de neutralitat
 • Modelat de la variació netural al llarg del genoma. Mostradors coalescents
 • Variant que exigeix ​​anàlisi de genòmica de poblacions: tenint en compte la incertesa del genotip
 • Inferir la història demogràfica de múltiples poblacions a partir de l’espectre de freqüència del lloc (SFS) i fer servir models de Moran.

IV. Variació genòmica neutra: Aplicacions.

 • Datació molecular. Fonts de punts de calibratge. rellotges moleculars.
 • Mètodes de delimitació, descoberta i validació d’espècies.
 • Mètodes davaluació de la biodiversitat (metabarcode).

V. Genòmica de Poblacions (II): Variació adaptativa.

 • La selecció positiva i el SFS
 • Distribució d’efectes d’aptitud de mutacions noves i proporció de substitucions adaptatives.
 • La prova de McDonald i Kreitman a les seves extensions.
 • Modelat de variació neutral i adaptativa al llarg del genoma. Simulacions de genètica avançada descenaris complexos.
 • Diferenciació de poblacions i adaptació local. Inferències basades en matrius de covariància.
 • Exploracions de selecció de tot el genoma. Estadístiques compostes i diferenciació local.

Trobareu més informació al següent enllaç.