Recursos

Directrius d’enviament de dades

Aprèn sobre les directrius i requisits per a l’enviament de les teves dades en el marc de la Iniciativa Catalana pel Projecte de Biogenoma Terrestre. Segueix aquestes instruccions amb cura per assegurar-te que les teves dades siguin processades i integrades correctament en el nostre sistema

Publicacions

Explora la nostra col·lecció de treballs publicats, incloent articles de recerca, documents i altres materials rellevants. Mantingueu-vos actualitzats amb les darreres troballes i insights en el nostre camp d’estudi

Portals de dades

Accedeix als nostres portals de dades on podràs trobar totes les dades produïdes en el marc de la Iniciativa Catalana pel a l’Earth Biogenome Project. Aquests portals proporcionen un accés fàcil a les dades per a una anàlisi i exploració més aprofundides

Repositori principal de GitHub

Visita el nostre repositori principal a GitHub on podràs accedir a codi, scripts i altres recursos relacionats amb els nostres projectes. Col·labora amb nosaltres i contribueix al desenvolupament d’eines i programari de codi obert