Notícies

La Iniciativa Catalana per a l’Earth BioGenome Project (CBP) tindrà un impacte directe a la indústria i la bioeconomia

La Iniciativa Catalana per a l’Earth BioGenome Project (CBP) tindrà un impacte directe a la indústria i la bioeconomia

oct. 1, 2021 | Notícies

El projecte pretén seqüenciar el genoma de les espècies eucariotes dels territoris de parla catalana.

Els grans avenços en la tecnologia de seqüenciació de genomes, juntament amb la informàtica i el processament de dades, permeten actualment plantejar nous reptes per a la humanitat. Aquestes potents eines es poden fer servir, per exemple, per estudiar i entendre la biodiversitat de la Terra. Amb aquest objectiu va néixer l’Earth BioGenome Project, un projecte mundial que pretén seqüenciar i anotar el genoma de totes les espècies eucariotes del planeta Terra (1,5 milions aproximadament) en 10 anys. Es tracta d’un projecte a gran escala que es defineix com una xarxa de xarxes, ja que és el paraigua de diversos projectes centrats en territoris o grups d’espècies específics i que involucren diferents institucions i grups de recerca repartits per tot el món. Un exemple és la Iniciativa Catalana per a l’Earth BioGenome Project (CBP), un projecte centrat en la seqüenciació de les espècies eucariotes dels territoris de parla catalana, àmbit d’actuació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que finança el projecte . En el conjunt d’aquests territoris, les dimensions dels quals representen menys d’un 1,5 % del territori europeu, es concentren més d’un terç de totes les espècies europees actuals, fet que fa aquesta regió única per a l’estudi de la biodiversitat. En el marc europeu, la CBP és un projecte associat a l’European Reference Genome Atlas (ERGA), una iniciativa per elaborar un atles del genoma de la biodiversitat d’Europa. Dins la xarxa d’ERGA, des de la CBP treballem en estreta coordinació i col·laboració amb ERGA Espanya.

La informació resultant de la CBP serà clau per entendre la biodiversitat i l’evolució del nostre planeta, identificar les espècies vulnerables a l’extinció i aportar eines per conservar-les, entendre l’adaptació dels organismes al canvi climàtic o predir i monitoritzar noves malalties. A més, obrirà un ventall de noves possibilitats per a la indústria, des del sector de l’alimentació a l’energètic, passant pel farmacèutic o cosmètic, impulsant la bioeconomia com a model econòmic principal. La bioeconomia es basa en substituir els recursos basats en combustibles fòssils per recursos biològics renovables per produir aliments, materials i energia de manera més sostenible. Des de la revolució industrial, el progrés econòmic s’ha impulsat contra la naturalesa, implicant conseqüències fatals per a la biodiversitat, però amb el naixement de la bioeconomia es pretén marcar el camí per a un progrés econòmic que tingui en compte la naturalesa, equilibrant els objectius ambientals, socials i econòmics. Les tecnologies emergents del genoma i el coneixement de la genòmica de la biodiversitat seran clau per a l’evolució i l’aplicació de nous models industrials basats en la bioeconomia. En aquest context, els resultats derivats de la CBP seran claus per a l’avenç de la indústria al nostre territori.

Al sector de l’alimentació, per exemple, els resultats derivats de la CBP ampliaran les possibilitats de generació de noves varietats de productes transgènics, alhora que permetrà explorar noves fonts d’aliments. També tindran un impacte al sector farmacèutic i cosmètic, ja que afavoriran el descobriment de noves molècules terapèutiques, vacunes, productes farmacèutics i d’origen natural. El descobriment de noves espècies aportarà informació sobre possibles formes alternatives d’energia fins ara desconegudes, propiciant un canvi també al sector energètic. A partir del genoma dels organismes seqüenciats es podran descobrir nous biomaterials o crear-los mitjançant tècniques d’enginyeria genòmica i biologia sintètica. Així doncs, la CBP no només serà beneficiosa per a les indústries directament relacionades amb la genòmica, sinó que qualsevol indústria podria beneficiar-se potencialment, fins i tot aquelles que poden semblar inicialment alienes, com ara la indústria de la construcció, de l’automòbil o tèxtil.

Aquesta infinitat de possibilitats no serà possible sense la col·laboració directa entre la indústria i la CBP, i el treball conjunt de científics i enginyers d’un ampli espectre de disciplines (genòmica, economia, ecologia, matemàtiques, informàtica, biotecnologia, enginyeria biomèdica, ciència de els materials, energia, agricultura, etc.), així com científics socials (ètics, sociòlegs, advocats, etc.). Amb l’objectiu de propiciar aquestes col·laboracions, el mes de setembre passat la CBP va presentar el seu projecte a l’Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO), posant-se a la seva disposició i recalcant la voluntat de reunir-se amb aquelles empreses interessades.