Convocatòries d'ajuts

Segona convocatòria de seqüenciació de genomes de les espècies eucariotes del territori català

Segona convocatòria de seqüenciació de genomes de les espècies eucariotes del territori català

juny 18, 2021 | Convocatòries d'ajuts

Introducció

Cal fer un esforç a escala mundial per a revertir o controlar l’impacte de l’activitat humana en la biosfera i mantenir la biodiversitat. L’objectiu de l’Earth BioGenome Project (EBP) és obtenir la seqüència del genoma de totes les espècies (eucariotes) que habiten la Terra. Aquesta seqüència constitueix la base genètica de la biodiversitat. Aquest projecte contribuirà també a conèixer millor la biologia, l’ecologia i l’evolució i farà possibles avenços en l’agricultura, la medicina i les indústries basades en la vida. L’EBP ha de comptar necessàriament amb les societats i les persones d’arreu, que són les que han acumulat el coneixement del seu entorn natural al llarg de generacions. La Societat Catalana de Biologia (SCB), la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), organismes impulsors de la Iniciativa Catalana per a l’Earth Biogenome Project (CBP), volen contribuir a aquesta iniciativa obrint una segona convocatòria per a finançar projectes de seqüenciació del genoma de les espècies eucariotes que habiten els territoris de parla catalana.

Cadascun dels projectes podrà rebre un finançament de fins a 10.000 €, que es podran destinar a treball de camp, catalogació, seqüenciació genòmica, assemblatge i anotació.

Totes les espècies eucariotes que es troben en el territori català són susceptibles de ser considerades, però tindran prioritat les espècies endèmiques o amenaçades, o aquelles amb un interès particular, ja sigui des del punt de vista científic (posició taxonòmica) o d’aplicació (en l’agricultura o la biotecnologia, per exemple).

Com participar en la convocatòria i termini de presentación

Heu d’enviar la vostra sol·licitud (extensió: 1 pàgina; mida mínima de lletra: cos 10), escrita en anglès, a scb@iec.cat abans del 26 de juliol de 2021, a les 12 h.

El format és lliure, però les sol·licituds han de ser concises i estructurades en tres parts:

 • Part 1. Descripció de l’equip i contribucions principals, incloent-hi un màxim de tres publicacions rellevants.
 • Part 2. Justificació de les espècies d’interès.
 • Part 3. Descripció de les metodologies i pla d’assemblatge del genoma, i finançament sol·licitat. Si el projecte serà cofinançat amb altres fonts, si us plau especifiqueu les altres fonts i la quantitat de cofinançament.

Avaluació

Un equip internacional d’investigadors, juntament amb les persones designades des de les presidències de la SCB, ICHN i IEC, avaluaran les sol·licituds i prioritzaran els projectes que siguin més viables des del punt de vista tècnic i compleixin les condicions i els criteris marcats a la convocatòria.

A la resolució, i previ al traspàs de l’import, caldrà formalitzar la concessió mitjançant la signatura d’un document d’acceptació de l’ajut per part de l’Investigador/a principal.

Justificació

El resultat del projecte, a presentar com a justificació del mateix, ha de ser l’assemblatge del genoma, que haurà de complir amb els estàndards de l’EBP o els seus projectes afiliats, a excepció de genomes d’espècies poc usuals.

En el termini d’un any des de la resolució d’aquesta convocatòria caldrà:

 1. Presentar a l’adreça electrònica scb@iec.cat:
  • Una memòria científica (una pàgina, format lliure).
  • Una memòria econòmica de l’aplicació dels fons d’aquest ajut que inclogui un certificat de la institució amb el detall de les despeses incorregudes (data, núm. factura, proveïdor i
   NIF, descripció, import i data de pagament). Si ho creu convenient, l’IEC podrà sol·licitar la documentació suport de la certificació econòmica.
  • Una mostra del material gràfic o del web del projecte on quedi constància de la col·laboració de SCB/ICHN/IEC (menció i logotip).
 2. Dipositar les dades crues a l’ENA (European Nucleotide Archive) fent servir l’identificador del CBP: PRJEB43556.

Amb el suport de: